Zásoby_test č. 5

No Description

Společnost provedla k rozvahovému dni inventarizaci zásob a je třeba zaúčtovat následují účetní operace. Společnost účtuje materiál způsobem A.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+